CENIK

Članarina za Veselo košarko se plačuje mesečno po prejeti položnici!
 

 MESEČNA ČLANARINA

 CENA/mesec

 Vesela košarka ( 3-7.razred OŠ )

 30 €

  Mala vesela košarka ( 1. in 2. razred OŠ )

 26 €